Bank dobrych praktyk

9 grudnia 2019, 12:51
Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020

Program wspiera działania na rzecz promowania praw obywatelskich w Europie, zasady niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn, prawa ochrony danych osobowych, praw dziecka i praw konsumenta. Program obejmuje również wspieranie […]

9 grudnia 2019, 12:34
Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności wystartował już w 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom w wieku 18-30 zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie. […]

5 listopada 2019, 00:52
Programy UE w dziedzinie zdrowia

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w celu kształtowania europejskich inwestycji w badania, innowacje i wdrażanie technologii cyfrowych na lata 2021–2027 poprzez konsultacje społeczne online w odniesieniu do programów: HORIZON EUROPE: Komisja […]

23 września 2019, 23:51
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym […]

22 września 2019, 23:37
Dzielnicowy bliżej nas

Inauguracja programu „Dzielnicowy bliżej nas”nastąpiła w czerwcu 2016 r. Istotą zmiany funkcjonowania Policji, której ważnym elementem jest program „Dzielnicowy bliżej nas”, jest faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie […]

21 września 2019, 23:28
Aplikacja mobilna „Moja komenda”

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych […]

20 września 2019, 23:23
Narodowy program antyterrorystyczny na lata 2015-2019

Program przedstawia dotychczasowy poziom zagrożenia terrorystycznego, wskazując jednocześnie mechanizmy prowadzenia jego bieżącej oceny, a także elementy warunkujące skuteczność funkcjonowania systemu antyterrorystycznego RP w odniesieniu do poszczególnych faz zarządzania […]

10 września 2019, 00:09
Program ewidencjonowania i oceny programów zapobiegania narkomanii – EDDRA

EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) jest systemem informacyjnym i narzędziem gromadzenia danych na temat realizowanych w krajach Unii Europejskiej programów ograniczania popytu na narkotyki spełniających standardy dobrej […]

22 lipca 2019, 12:52
Zasób dodatkowy (po zalogowaniu)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac est vel sem finibus luctus et ac mauris. Praesent a lectus sit amet ligula placerat efficitur. […]