Porady profilaktyczne

Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne

Uzależnienie od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jest coraz częściej występującym zjawiskiem. Wpływ na takie zachowania ma łatwa dostępność do tych środków, oddziaływanie grupy rówieśniczej, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Dbając o akceptację rówieśniczą, popularne „branie” staje się jedną z form spędzania wolnego czasu.

Narkotyki i dopalacze są dostępne w różnych formach. Pozornie korzystne efekty przyjmowania substancji narkotycznych przekładają się na szybkie uzależnienie psychiczne i fizyczne. Środki psychoaktywne często wzmagają agresję i są czynnikiem inicjującym popełnianie czynów karalnych. Konieczne jest wobec tego podejmowanie działań, których celem będzie profilaktyka przed narkotyzowaniem się młodych ludzi. Zarówno młodzież, jak i dorośli powinni zwiększać swoją wiedzę w zakresie przyczyn i skutków zażywania środków odurzających oraz przeciwdziałania tym nałogom.

Narkotyki

Wiodące strategie profilaktyczne to takie, których zastosowanie w programie przynosi pożądane i udokumentowane w badaniach zmiany w zachowaniu młodych ludzi. Należą do nich: rozwijanie umiejętności życiowych, edukacja normatywna, rozwijanie umiejętności rodziców, włączanie […]

Życie masz tylko jedno – nie zmarnuj go!

Narkotyki, substancje psychoaktywne, środki odurzające, używki – to określenia o podobnym znaczeniu, jednak wspólnym mianownikiem dla nich jest oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, które prowadzi do uzależnienia oraz szeregu […]