Porady profilaktyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Niezwykle istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa odgrywa edukacja. Jest to proces mający za zadanie przygotowanie najmłodszych do właściwego zachowania się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia. Składa się zarówno z wychowania, jak również służy wypracowaniu odpowiednich reakcji i postaw. Porady obejmują takie treści kształcenia, które zwiększają stan świadomości młodzieży oraz rozwijają pożądane cechy i umiejętności. Sytuacje kryzysowe mogą występować w różnym czasie i miejscu. Istotą podejmowanych działań jest przygotowanie młodego człowieka, by potrafił przewidywać potencjalne zagrożenia oraz aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych środowiskach społecznych.

Jest to zbiór wskazówek dotyczących działań profilaktycznych  związanych z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko w szkole czy placówce oświatowej ale również uczulenie dzieci na sytuacje mające miejsce w codziennym życiu.

Hejt wśród dzieci i młodzieży – spot MSWiA skierowany do rodziców

„Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, kompromitowania, obrażania, znęcania się i dręczenia. I teraz uważaj: Twoje dziecko może być ich ofiarą. Albo sprawcą”. To fragment spotu MSWiA skierowanego głównie do rodziców. Jest […]

Odpowiedzialność nieletnich

Kim jest nieletni? To osoba, która nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji; osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu karalnego; osoba, która nie ukończyła […]

Agresja w szkole

Cele agresji wśród dzieci i młodzieży: Agresja jako walka z elementami zabawy. Cel: wypróbowanie swojej siły, radość ze zwycięstwa, itp. 2. Agresja jako obrona przed zagrożeniem. Cel: przezwyciężenie strachu, […]

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać […]

Reakcja na zamach terrorystyczny

Żyjemy w czasach, w których zagrożenie zamachem terrorystycznym jest duże. Mimo wysiłków służb, nie każdy atak uda się udaremnić. Aby dopomóc służbom w zwalczeniu terroryzmu, możemy włączyć się poprzez właściwą […]

Bezpieczny senior

Coraz więcej ludzi dożywa sędziwego wieku i coraz więcej osób starszych jest aktywnych pomimo upływających lat. Spowodowane jest to poprawą jakości życia oraz postępem cywilizacyjnym. Istotne aby oprócz […]

Bezpieczne wakacje

Wakacje to wspaniały czas zabaw. Aby ten dwumiesięczny czas swobody wiązał się tylko z miłymi przeżyciami i wspomnieniami proponujemy zapoznać się z kilkoma podstawowymi poradami dotyczącymi bezpieczeństwa. Coraz częściej planując […]

Bezpieczne święta

Święta to nie tylko czas rodzinnych spotkań ale również okres zakupów, porządków, nie tylko w domach ale i na świeżym powietrzu. Przygotowując się do świąt często zapominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa stając się niejednokrotnie ofiarami przestępców. […]

Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z psem

Wobec psów dziecko zawsze powinno zachować szczególną ostrożność. W żadnym przypadku nie można wchodzić na posesję, na której znajduje się pies. Wszystkie tabliczki ostrzegawcze muszą być respektowane. Nie należy bawić się […]

Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z osobą obcą

Wobec osób obcych, dziecko powinno być świadome, że należy zawsze posiadać tak zwane „ograniczone zaufanie”  do osób nieznajomych. Warto wspólnie z dziećmi porozmawiać i wyrobić nawyk rozróżniania osób dorosłych dzieląc […]