Porady profilaktyczne

Prawa człowieka, radykalizacja postaw i mowa nienawiści

W życiu publicznym, mediach, cyberprzestrzeni, na co dzień mamy styczność z mową nienawiści. Przekłada się to na wzrost agresji i liczbę popełnianych przestępstw. W dobie szybko rozwijającej się cyfryzacji najwięcej negatywnych zachowań ma swoje odzwierciedlenie w Internecie. Pozorna anonimowość daje internautom/hejterom poczucie bezkarności przed wyrażaniem radykalnych opinii, mających na celu wywołanie u adresatów uczucia strachu. Stereotypy i uprzedzenia nabywane są na każdym etapie życia, jednak ważne jest, by już od najmłodszych lat uczyć właściwych postaw i poszanowania norm społecznych.

Edukacja o prawach człowieka, jako narzędzie do przeciwdziałania mowie nienawiści, ma za zadanie uwrażliwić odbiorców i wskazywać możliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich, wzmacnianie poszanowania praw człowieka. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do osób młodych. W obecnych czasach takie nauczanie powinno być integralną częścią edukacji medialnej oraz w zakresie korzystania z Internetu.

Hejt wśród dzieci i młodzieży – spot MSWiA skierowany do rodziców

„Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, kompromitowania, obrażania, znęcania się i dręczenia. I teraz uważaj: Twoje dziecko może być ich ofiarą. Albo sprawcą”. To fragment spotu MSWiA skierowanego głównie do rodziców. Jest […]

Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. W tym roku będą to już XIV obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak […]

Handel ludźmi w Polsce. Jak nie stać się ofiarą

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Ten niebezpieczny proceder nasila się szczególnie w okresie letnim, kiedy zaczyna się popyt na wyjazdy za granicę do prac sezonowych. […]

Mowa nienawiści

Co należy zapamiętać? Mowa nienawiści to niepożądane zjawisko społeczne prowadzące często do agresji międzyludzkiej lub aktów autoagresji i społecznych dysfunkcji u jej ofiar. Mowa nienawiści nie jest ideologią, ale realnym zjawiskiem […]