Porady profilaktyczne

Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym

Na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpływ ma wiele czynników. Przyczyną nieoczekiwanych zdarzeń mogą być nie tylko  błędy człowieka, ale też niesprawność pojazdów. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych, ma na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach.

Znaczna część zagadnień skierowanych jest zarówno do dzieci, jak i seniorów, którzy są najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych. Istotnym jest uświadomienie nie tylko najmłodszym, ale również dorosłym uczestnikom ruchu drogowego roli, jaką mają do spełnienia w kreowaniu właściwych postaw na rzecz  ogólnie pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym (jako piesi, rowerzyści oraz kierowcy). Wypracowanie właściwych nawyków i zachowań niewątpliwie ma istotny wpływ na właściwą eksploatacje pojazdów oraz trwałą poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w drodze do szkoły

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym należy podzielić na trzy kategorie, zgodne z podziałem na rodzaje aktorów występujących w transporcie dzieci do szkoły (wyłączając kierujących pojazdami mechanicznymi) -Pieszych -Rowerzystów Każdy z tej grupy posiada swe […]

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Lista wcale nie jest aż taka długa. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy sprzęt, który obowiązkowo powinien znajdować się w każdym samochodzie poruszającym się po polskich drogach. Gaśnica najlepiej o wadze min. 1 kg środka […]