I. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Europejskie Natolin („CEN”) z siedzibą w Warszawie 02-797 przy ul. Nowoursynowska 84 zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, dlaczego zbieramy dane osobowe, do których informacji mamy dostęp, w jaki sposób gromadzimy i ujawniamy dane oraz w jaki sposób chronimy Twoje dane. Będziemy wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

II. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy informacje z następujących powodów:

  • rejestracja kont na platformie forumbep.eu i korzystanie z jej zasobów

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów wskazanych w powyższych sekcjach jest art. 6.1.b. RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu.

Nasze inne powody, dla których zbieramy informacje, w szczególności:

  • przygotowywanie zezwoleń na wejście i kontrola dostępu;
  • analizowanie statystyk internetowych i plików dziennika;
  • statystyki komputerowe;
  • organizacja, zarządzanie i funkcjonowanie strony internetowej;
  • komunikacja i promocja informacji związanych z projektem i działalnością CEN w powiązanych dziedzinach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów wskazanych w powyższych sekcjach (a, b, c, d) jest art. 6.1.f. RODO i art. 6.1.a. RODO dla sekcji (e). Działania te są niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów. Jest to na przykład konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu bezpieczeństwa CEN. Ponadto naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie aktualności i aktualności naszej strony internetowej. Pamiętaj, że równoważymy wpływ na Ciebie i Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych, chociaż możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania twoich informacji, które są nadrzędne wobec twoich zainteresowań.

Informacje, które nam przekazujesz:

Otrzymamy od Ciebie dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, płeć, zawód.

III. Biuletyny elektroniczne

Regularnie informujemy studentów, beneficjentów różnych projektów realizowanych przez nas i partnerów za pośrednictwem e-biuletynu o naszych ofertach edukacyjnych. W związku z tym zebrane dane osobowe mogą być przez nas wykorzystane do przesłania Ci e-biuletynu CEN.

IV. Zapytaj o nasze działania i / lub poproś o obsługę klienta

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą ogólnego adresu e-mail lub formularza kontaktowego. Takie dane osobowe są przekazywane na zasadzie dobrowolności i są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z wnioskodawcą.

V. Kto przetwarza twoje dane osobowe i komu są one ujawniane?

Domyślnie Twoje informacje nie są udostępniane innym podmiotom.

Możemy ujawniać i udostępniać dane osobowe naszym usługodawcom, którzy współpracują z nami w celu wykonywania funkcji i przetwarzania danych użytkownika w naszym imieniu. Na przykład w przypadku, gdy wydarzenie jest organizowane wspólnie z osobą trzecią, odpowiednie dane osobowe mogą być udostępniane tej stronie trzeciej wyłącznie do celów instytucjonalnych związanych z organizacją wydarzenia. Zezwalamy tylko zewnętrznym dostawcom usług na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy również ujawnić Twoje dane stronom trzecim, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania ustawowych obowiązków, takich jak nakazy sądowe lub do współpracy z organami, takimi jak policja.

Nigdy nie sprzedamy twoich danych osobowych.

VI. Jak chronimy i zabezpieczamy twoje dane?

Wszystkie zebrane dane osobowe są przetwarzane wewnętrznie tylko przez wyznaczonych pracowników lub przedstawicieli Kolegium i przechowywane na serwerach, które przestrzegają zasad i standardów bezpieczeństwa CEN.

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokładności i aktualności przekazywanych nam informacji. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na przykład szyfrujemy dane, używamy zapór ogniowych (zapór ogniowych), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i postępujemy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie w 100% bezpiecznym miejscem, ale dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone w naszych systemach. Jeśli podejrzewamy, że Twoje dane osobowe poszły w błąd, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i powiadomimy każdego właściwego regulatora, w przypadku gdy jesteśmy prawnie zobowiązani.