Podmiot wdrażający projekt:

Centrum Europejskie Natolin
(Centrum Dokumentacji Europejskiej)
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa

Współpraca:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

Wydział Prewencji KWP w Łodzi
ul. Pienista 71, 94-109 Łódź
Instytucje na poziomie europejskim:
Sieć bezpieczeństwa i instytucje wspierające (region łódzki):

Komenda Miejska Policji w Łodzi

www.lodz.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

www.kmpsplodz.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

www.straz.lodz.pl

Komenda Straży Miejskiej w Łodzi

bip.strazmiejska.uml.lodz.pl

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

chylinskilodz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

pcpr-lodzkiwschodni.pl

Centrum Służby Rodzinie

wwww.csr.org.pl

Ochotnicze Hufce Pracy

wwww.ohp.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

www.caritas.lodz.pl

Polski Czerwony Krzyż

www.pck.pl

Łódzki Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

wwww.kopd.pl

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

wwww.ptzn.org.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi

wwww.kuratorium.lodz.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki
(Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

wwww.pomoc.lodzkie.eu

Urząd Miasta Łodzi
(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)

uml.lodz.pl