Młody Obywatel w EU

Porady profilaktyczne

Bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym

Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych, ma na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach.


Przejdź do działu

Cyberbezpieczeństwo

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego i możliwości, jakie przed nami otwiera cyfryzacja, każdego dnia korzystamy z sieci internetowych i treści tam zawartych. Warto poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci i umiejętnie chronić się przed jego zagrożeniami.


Przejdź do działu

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jest to zbiór wskazówek dotyczących działań profilaktycznych  związanych z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko w szkole czy placówce oświatowej ale również uczulenie dzieci na sytuacje mające miejsce w codziennym życiu.


Przejdź do działu

Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne

Konieczne jest podejmowanie działań, których celem będzie profilaktyka przed narkotyzowaniem się młodych ludzi. Zarówno młodzież, jak i dorośli powinni zwiększać swoją wiedzę w zakresie przyczyn i skutków zażywania środków odurzających oraz przeciwdziałania tym nałogom.


Przejdź do działu

Prawa człowieka, radykalizacja postaw i mowa nienawiści

Edukacja o prawach człowieka, jako narzędzie do przeciwdziałania mowie nienawiści, ma za zadanie uwrażliwić odbiorców i wskazywać możliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich, wzmacnianie poszanowania praw człowieka.


Przejdź do działu