Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne

Życie masz tylko jedno – nie zmarnuj go!

Strona główna » Porady profilaktyczne » Narkotyki, dopalacze i środki psychoaktywne » Życie masz tylko jedno – nie zmarnuj go!

Narkotyki, substancje psychoaktywne, środki odurzające, używki – to określenia o podobnym znaczeniu, jednak wspólnym mianownikiem dla nich jest oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, które prowadzi do uzależnienia oraz szeregu negatywnych skutków zdrowotnych u osób, które je zażywają.

Żyjemy w czasach burzliwych przemian, pośpiechu, reklamy i silnej rywalizacji, które niejednokrotnie generują przeciążenia psychiczne i fizyczne dla organizmu objawiające się stresem, który dopada nie tylko osoby niepełnoletnie, ale również dorosłych. Młodzi ludzie często nie radzą sobie z tego typu obciążeniami psychicznymi, szczególnie w okresie dojrzewania, co nie rzadko skłania ich do podejmowania zachowań ryzykownych w postaci eksperymentowania z różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi.

Każdy rodzic w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci nie może lekceważyć symptomów, które wskazują, że jego dziecko mogło sięgnąć po substancje psychoaktywne, bez względu czy będzie to alkohol, narkotyki, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. „dopalacze” albo leki z grupy OTC (odręcznej sprzedaży) i w każdym takim przypadku powinien podjąć reakcję, przede wszystkim rozmawiając z dzieckiem udzielając mu wsparcia, w tym z wykorzystaniem profesjonalnych podmiotów pomocowych. Zbagatelizowanie problemu może skutkować uzależnieniem się młodego człowieka z całym wachlarzem negatywnych, często nieodwracalnych zmian w jego organizmie.

Pamiętaj, że eksperymentując z narkotykami i „dopalaczami” podejmujesz ogromne ryzyko utraty zdrowia a nawet życia!

Nie istnieją bezpieczne narkotyki albo dopalacze!

Pod wpływem narkotyku możesz zrobić coś, czego będziesz żałować do końca swojego życia. Możesz się ośmieszyć, skompromitować, możesz sobie bądź komuś innemu zrobić krzywdę, a w konsekwencji naruszyć obowiązujące w Polsce normy społeczne lub prawne, za co zostaniesz pociągnięty/a do odpowiedzialności prawnej lub karnej.

Każdy narkotyk, bądź inna substancja psychoaktywna, uzależnia psychicznie lub fizycznie, a taką chorobę człowiek „funduje” sobie do końca życia. Bardzo zgubne jest przekonanie młodych ludzi o narkotykach tzw. „miękkich” i „twardych”, nie wierz w takie bajki!

Czy wiesz, że narkotyki i „dopalacze” niszczą organizm człowieka powodując często jego zgon przez to, że:

 •  mają destrukcyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy człowieka powodując w nim najwięcej szkód wywołując obumieranie szarych komórek, które nigdy się nie zregenerują, wstrzymują również dopływ tlenu do mózgu;
 • podczas metabolizmu narkotyków w organizmie człowieka obumiera wątroba i w konsekwencji przestaje funkcjonować;
 • używanie narkotyków może doprowadzić do poważnych chorób układu krążenia w tym do zapalenia mięśnia sercowego;
 • narkotyki uszkadzają komórki rozrodcze u człowieka i mogą doprowadzić do uszkodzenia płodu a także bezpłodności;
 • narkotyki min. doprowadzają do zmniejszenia masy ciała, wypłukują wapń z organizmu, co uszkadza uzębienie, powodują zanikanie czerwonych ciałek krwi, co powoduje niedotlenienie organizmu.

Zastanówcie się, czy wiedząc o tym, że możecie stracić życie od narkotyków i „dopalaczy” sięgnęlibyście po nie po to, abyście:

 • zaspokoili swoją ciekawość?;
 • upodabniali się do swojej grupy rówieśniczej?;
 • nie nudzili się?;
 • dobrze się bawili?;
 • pozbyli się niepowodzeń szkolnych lub nieporozumień rodzinnych?

TE I ŻADNE INNE POWODY NIE SĄ WARTE UTRATY WASZEGO ŻYCIA I ZDROWIA!

Dbajcie o bezpieczeństwo własne, ale również swoich rówieśników, którzy pogubią się w swoim młodym życiu i zaczną sięgać po alkohol, narkotyki
i „dopalacze”.

Kiedy zauważycie u swojego kolegi lub koleżanki takie objawy jak:

 • Nagłe zmiany w zachowaniu – młody człowiek nagle staje się rozdrażniony, niespokojny i pobudzony psychoruchowo wraz
  z elementami agresji;
 • Zmiany w nastroju – od bardzo dobrego samopoczucia do głębokiej depresji;
 • Zmiany w łaknieniu – od nadmiernego apetytu do jego braku;
 • Zmiany w masie ciała – nagle szybko chudnie;
 • Zmiany w temperaturze ciała – bez wyraźnej infekcji bakteryjnej nagle wzrasta u młodego człowieka temperatura ciała;
 • Zmiany w postrzeganiu otoczenia – młody człowiek miewa halucynacje, przez co np. widzi przedmioty, których nie ma, słyszy dźwięki, które nie istnieją;
 • Zmiany w wyglądzie – wąskie lub rozszerzone źrenice, zaczerwienienie oczu, długo utrzymujący się katar;
 • Zmiany w relacjach rodzinnych – unikanie rozmów, kłamanie, oddalanie się od rodziców lub rodzeństwa, wyalienowanie ze środowiska rówieśniczego, ucieczki z domu, powracanie do domu o późnych godzinach nocnych;
 • Zmiany w relacjach rówieśniczych – nowi znajomi są ukrywani przed otoczeniem, prowadzenie rozmów telefonicznych przez koleżankę lub kolegę niezrozumiałym dla was slangiem,

a ponadto dowiedzieliście się, że wasz kolega lub koleżanka:

 • kradną pieniądze rodzicom albo koleżankom lub kolegom, wyprzedają wartościowe przedmioty z domu bądź wkroczyli na drogę przestępczą, w celu zdobycia pieniędzy na narkotyki;
 • nagle mają poważne kłopoty z nauką szkolną, a wcześniej ich nie mieli, wagarują;
 • kwestionują szkodliwość na organizm ludzki narkotyków lub „dopalaczy” chwaląc się wiedzą na ten temat,

może to być sygnał, że kolega lub koleżanka uwikłali się w substancje psychoaktywne takie jak narkotyki lub „dopalacze”.

„DOPALACZE” stanowią odmienną, bardzo niebezpieczną grupę używek, które określane są jako nowe substancje psychoaktywne. O toksyczności tych preparatów świadczą liczne zatrucia i zgony osób, które sięgają po tego typu używki. W 2018 roku doszło do 4257 zatruć, z czego 65 osób zmarło (dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego).

„Dopalacze” z uwagi na zróżnicowany profil działania na organizm człowieka mogą oddziaływać pobudzająco, halucynogennie lub w sposób podobny do tetrahydrokannabinolu (THC).

Substancje te często prowadzą do zatruć, przez co reakcja organizmu na toksyny może objawiać się w postaci:

 • Wymiotów
 • Bólu w klatce piersiowej
 • Drgawek
 • Utraty przytomności
 • Zaburzeń pracy serca
 • Zaburzeń neurologicznych
 • Utraty kontroli nad sobą oraz swoim zachowaniem
 • Lęków
 • Paniki
 • „gonitwy” myśli
 • Prób samobójczych
 • Agresji
 • Śmierci !!!.

Z uwagi na zróżnicowany i niejednolity skład „dopalaczy” pochodzących nawet z tej samej partii i od tego samego źródła, służby medyczne często nie są w stanie uratować osoby zatrutej, a leczenie odbywa się w sposób objawowy.

Nigdy nie możecie mieć pewności, że „dopalacz” zadziała w taki sposób, jak taki sam, który został zakupiony wcześniej!

Toksyczne działanie „dopalaczy” na organizm człowieka wywiera zgubne i często nieodwracalne zmiany nie tylko na ośrodkowy układ nerwowy, ale również na układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, nerki i wątrobę a nawet na mięśnie szkieletowe.

Podobnie jak w przypadku innych używek oraz narkotyków, częste używanie „dopalaczy” powoduje zwiększenie tolerancji organizmu człowieka na daną substancję, co wymusza zwiększanie dawki dla uzyskania odpowiedniej siły odurzenia, a w konsekwencji silne uzależnienie, które po zmniejszeniu dawki toksyn albo w przypadku próby odstawienia substancji odurzającej wywołuje dolegliwości zespołu abstynencyjnego.

Bardzo często „dopalacze” łączone są z innymi substancjami takimi jak np. alkohol, co zwiększa ich toksyczne działanie na organizm człowieka .

Kolejną przypadłością, którą można sobie zafundować w wyniku używania nieznanych substancji zawartych w „dopalaczach” są flashbacki – nawracające retrospekcje, intruzywne wspomnienia, które mogą pojawić się w sposób nieoczekiwany po tygodniach, a nawet latach u osób będących abstynentami, objawiające się zaburzeniami percepcji u osób, które używały wcześniej substancje wywołujące halucynacje. Są to najczęściej omamy wzrokowe i słuchowe o różnym zabarwieniu, powracające przebyte doznania psychotyczne, objawy somatyczne, zatarcia granic ego lub intensywne przeżycia emocjonalne przez człowieka.

Musicie mieć świadomość, że producenci tego typu preparatów nie prowadzą żadnych badań pod kątem ich szkodliwości na organizm ludzki, a także nie udzielają żadnych informacji na temat składu sprzedawanego specyfiku.

Na opakowaniach z „dopalaczami” często widnieją informacje:

 • Sole do kąpieli;
 • Produkt kolekcjonerski;
 • Nie do spożycia przez ludzi;
 • Produktu nie badano w kierunku bezpieczeństwa stosowania i jego toksyczności;
 • Nawóz do kwiatów;
 • Środek niebezpieczny – należy chronić przed dziećmi;
 • Produkt wyłącznie do celów laboratoryjnych.

W sieci możecie napotkać kłamliwe i złudne opisy sklepów internetowych oferujących dopalacze:

 • Nasz sklep z dopalaczami oferuje tylko legalne środki czyszczące i odczynniki chemiczne do zastosowania laboratoryjnego;
 • Oferowane produkty służą tylko do celów kolekcjonerskich;
 • Nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie produktów;
 • Dokonując zakupu w naszym sklepie oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i jako KOLEKCJONER zakupione produkty będziesz przechowywał w miejscu bezpiecznym i z dala od osób niepełnoletnich.
 • Znany (tutaj nazwa dopalacza) teraz został przerobiony na liquid – podobno jest jeszcze lepszy

Handlarze dopalaczami zdają sobie sprawę z odpowiedzialności karnej, jaka na nich ciąży za handel „dopalaczami” w myśl znowelizowanej w 2018 roku ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, a szczególnie za sprzedaż osobom małoletnim poniżej 18 r. ż., więc opisują swoją działalność używając zwrotów, które mają odwrócić waszą uwagę od niebezpieczeństw, jakie mogą spowodować te środki po ich użyciu i tym samym przenoszą ciężar odpowiedzialności na osoby, które podejmą decyzję o zakupie i użyciu tych preparatów, przez co doprowadzą swój organizm do śmiertelnie niebezpiecznych powikłań zdrowotnych.

Sklepy internetowe oferujące dopalacze prowadzone są przez przestępców, którym nie zależy na waszym życiu ani zdrowiu. Ich celem jest szybkie wzbogacenie się na niewiedzy i często naiwności ludzkiej. Zyski, jakie z tego procederu osiągają są ogromne.

Jednocześnie musicie mieć świadomość, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii od sierpnia 2018 roku, za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Odpowiadać karnie będą również posiadacze zabronionych substancji, którym będzie groziła grzywna albo kara ograniczenia, albo pozbawienia wolności do 3 lat.

Osoby nieletnie również odpowiadają za swoje czyny przed sądami dla nieletnich, które mogą wobec nich zastosować szeroki wachlarz środków wychowawczych oraz środek poprawczy.

Odpowiedzialność karną w Polsce uzyskuje się z chwilą ukończenia 17 roku życia. Nie należy jej mylić z uzyskaniem pełnoletniości, która następuje po ukończeniu 18 roku życia, a w określonych przypadkach po ukończeniu przez dziewczęta 16 roku życia.

Pamiętajcie, że odpowiedzialny obywatel to taki, który min. będzie dbał o bezpieczeństwo własne i innych ludzi w swoim otoczeniu. Kiedy znajdziecie się w sytuacji, kiedy inny człowiek będzie potrzebował pomocy ze względu na zagrożenie dla jego życia lub zdrowia (np. ktoś nieprzytomny będzie leżał na chodniku) macie obowiązek wezwania pomocy odpowiednich służb.

Nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi odpowiedzialnością prawno – karną (art. 162 kodeksu karnego).

POMOCY RÓWNIEŻ NALEŻY UDZIELIĆ OSOBIE, KTÓRA ZATRUŁA SIĘ NARKOTYKAMI ALBO „DOPALACZAMI”

Jeżeli wasz kolega lub koleżanka doznaliby zatrucia organizmu środkami psychoaktywnymi, należy niezwłocznie wezwać zespół ratownictwa medycznego – telefon 112. W miarę możliwości należy ustalić, jaką substancję przyjął zatruty,
a jeżeli jest to możliwe zabezpieczyć opakowanie po środku, który zażyli i przekazać je ratownikom. Nie podejmujcie samodzielnie działań zmierzających do wydalenia trucizny poprzez wymioty. Wobec osób nieprzytomnych należy zastosować pozycję boczną ustaloną. Jeśli nastąpi zatrzymanie funkcji życiowych niezwłocznie podejmujemy resuscytację krążeniowo oddechową i prowadzimy ją do momentu przyjazdu ratowników.

W sytuacjach, kiedy będziecie potrzebowali pilnej pomocy możecie zadzwonić:

112 – ujednolicony numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. Należy dzwonić, kiedy niezbędna jest natychmiastowa pomoc takich służb jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

801 199  990 – Telefon Zaufania – Narkomania czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00

801 889 880czynny codziennie w godz. 17.00 – 22.00

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego (informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy, możliwości leczenia). Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111– Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (udzielanie wsparcia, opieki i ochrony, kontakt w trudnych sytuacjach, rozmowy o sprawach ważnych dla młodych ludzi) Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00-22:00, pomoc online dostępna na stronie internetowej www.116111.pl/napisz

800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 18:00.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci, poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 i w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

Pracownik telefonu zaufania oddzwoni w dniu następnym.


Powrót