Programy krajowe i UE

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020

Strona główna » Bank dobrych praktyk » Programy krajowe i UE » Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020

Program wspiera działania na rzecz promowania praw obywatelskich w Europie, zasady niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn, prawa ochrony danych osobowych, praw dziecka i praw konsumenta. Program obejmuje również wspieranie przeciwdziałania i walki z rasizmem, ksenofobią i homofonią, praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony ofiar przemocy.

Celem ogólnym Programu jest przyczynienie się do dalszego rozwijania przestrzeni, w której równość i prawa osób zapisane w TUE, TFUE, Karcie praw podstawowych i międzynarodowych konwencjach dotyczących praw człowieka, do których to konwencji przystąpiła Unia, są propagowane, chronione i skutecznie wdrażane.

Więcej: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=611776


Powrót