Programy krajowe i UE

Europejski Korpus Solidarności

Strona główna » Bank dobrych praktyk » Programy krajowe i UE » Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności wystartował już w 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom w wieku 18-30 zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie. Dotychczas działania finansowane były z różnych programów europejskich. Do chwili obecnej ponad 60 000 młodych ludzi zarejestrowało się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, ponad 5 000 zaczęło realizować już swoje projekty.

Więcej: https://eks.org.pl/o-korpusie/


Powrót